Zij blijft maar drammen dat we moeten praten, maar waarover dan?