Relatietherapie

Relatietherapie ondersteunt partners die hun relatie de moeite waard vinden om aan te werken. Wij baseren onze vorm van relatietherapie op de methode Emotionally Focused Therapy (EFT). Deze vorm van therapie is ontwikkeld door de Canadese klinisch psychologe dr. Sue Johnson.

EFT gaat uit van de emoties die ten grondslag liggen aan de relatieproblemen.

Door dieperliggende emoties te ontrafelen en te bespreken, is het mogelijk om ingesleten patronen te doorbreken. Zo’n patroon, een vicieuze cirkel, is de werkelijke vijand van jullie relatie. In de therapie onderzoeken we waardoor het patroon is ontstaan, hoe jullie het door elkaars reacties in stand houden en hoe het ook anders kan.

Veilig en vertrouwd

Een uitgangspunt van EFT is het oerprincipe van behoefte aan hechting.

Voor kinderen vormt een veilige hechting met de ouders de basis voor gezond en gelukkig opgroeien. Diezelfde behoefte aan veiligheid en vertrouwen speelt ook in relaties tussen partners. Ook volwassenen zoeken een liefdevolle hechte verbinding met hun partner. De kernvraag is: ‘Ben je er voor me als het erop aankomt, als ik je nodig heb.’

Paniekreacties

Evolutionaire oerkrachten zijn niet constructief

Verdwijnt die emotionele geborgenheid waaraan iedereen behoefte heeft, dan volgen vaak paniekreacties.

Zo’n reactie is heel logisch en ingegeven door evolutionaire oerkrachten. Maar ze zijn niet constructief. EFT is een methode om de emotionele oorzaak van die reacties op te sporen.

Meetbare resultaten

Relatietherapie op basis van EFT heeft goede resultaten.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat:

  • ongeveer 90% van de stellen na de therapie een duidelijke verbetering in de relatie signaleert;
  • bijna 75% van de deelnemers aan EFT-relatietherapie bij elkaar blijft.

Op de website van Stichting EFT Nederland vindt u meer informatie over deze vorm van relatietherapie.
Voor meer informatie/feiten over de effecten van relatietherapie op basis van EFT klik dan hier.